You are at
Central Office >> Central Office Bearers

Bhavan’s Central Office, Mumbai

Office Bearers

FounderKulapati Dr K M Munshi
PresidentShri Surendralal G Mehta
Vice-PresidentsShri Murli S Deora
Justice Shri B N Shri Krishna

Honorary Members

♦ His Holiness The Dalai Lama ♦ Shri Chinmoy
♦ Prince Charles♦ The Prince of Wales
♦ Swami Akhandananda ♦ Swami Gangeshwarananda
♦Swami Chinmayananda♦ Shri C Rajagopalachari
♦ Pandit Jawaharlal Nehru ♦ Sardar Vallabhai Patel
♦ Dr Rajendra Prasad ♦ Dr R C Majumdar
♦ Dr G S Pathak ♦ Rt Hon Harold Macmillian
♦ Dr R R Diwakar♦ Shri J R D Tata
♦ Shri Neelam Sanjivayya Reddy ♦ Dr K Shivarama Karanth
♦ Dr S Radhakrishnan♦ Dr Zakir Husain
♦ Dr Fakhruddin Ali Ahmed ♦ Shri Jayaprakash Narayan
♦ Shri Shri Prakasa♦ Shri Chimanlal H Setalvad
♦ Sir C P Ramaswami Aiyar ♦ Mahamahopadhyaya Dr P V Kane
♦ Shri B G Kher♦ Shri Megji Mathradas
♦ Sir H V Divatia ♦ Shri Motilal C Setalvad
♦ Dr A Lakshmanaswami Mudaliar♦ Acharya Jinavijaya Muni
♦ Dr V V Giri ♦ Shri S K Patil
♦Shri G D Birla♦ Lord Fenner Brockway
♦ Justice Shri M Hidayatullah ♦ Shri Morarji Desai
♦Rev Mother Theresa♦ Shri S Nijalingappa
♦ Swami Satchidananda ♦ Prof A N Moorthyrao
♦Smt M S Subbulakshmi ♦ Lord Callaghan
♦ Smt.Kishori Amonkar ♦ Smt. Ela Ramesh Bhatt

Trustees

Shri Surendralal G MehtaShri Murli S Deora
Justice Shri B N ShrikrishnaShri Avnish Mehta
Shri Surendralal G MehtaShri Murli S Deora
Justice Shri B N ShrikrishnaShri Avnish Mehta
Shri Harsh Vardhan KanoriaSmt Shobhana Bhartia
Shri Banwarilal PurohitShri Deepak S Parekh
Shri I R KhandwalaShri Mukhul A Sonawala

Executive Committee

PresidentShri Surendralal G Mehta
Vice PresidentsShri Murali S Deora
Justice Shri B N Krishna
Hon. SecreatariesShri Mukul A Sonawala
Shri K G Munshi
Hon. TreasurerShri I R Khandwala
Executive Secretary & Director GeneralShri H N Dastur
Special InviteeDr M L Shrikanth
MembersShri Avinash Mehta
Shri Bhanwarilal Purohit
Shri Deepak S Parekh
Smt Anjana A Sonawala
Director (Administration & Legal)Shri Rajendra Singh IAS (Retd)
Director (Sanskrit Studies & Research)Prof S A Upadhyaya
Joint DirectorsShri P.V. Sankharan Kutty
Shri Yogesh V. Kamdar
DirectorsShri V V Bhaskaran
Shri P N Santhana Gopal
Chief AccountantShri P R Shah
AuditorsM/s. Gandhi & Lakhani
Chartered Accountants
s